Γεωργία Τσ.

Η εξειδικευμένη εμπειρία σας είχε ως αποτέλεσμα να συμβάλλετε αποτελεσματικά και ουσιαστικά στην άμεση εύρεση εργασίας μου.